Veljača 2016.

U suradničkim školama održava se treći, završni modul za vršnjačke edukatore, sa sadržajem pripreme za  drugi dio pedagoških radionica.