Treći edukacijski modul

Kroz treći edukacijski modul vršnjački se edukatori pripremaju za provedbu druge dvije radionice s učenicima u razrednim odjelima svojih škola. Treći se modul održava po školama, a realiziraju ga školski koordinatori i stručne suradnice CEDRA.