Edukacijski moduli u Zagrebu

U drugoj polovici listopada održana su tri edukacijska modula za vršnjačke edukatore u Zagrebu. Realizirani su 18. listopada, 25. listopada i 30. listopada 2017., a u njima su sudjelovali edukatori kojima je ovo prva godina iskustva vršnjačke edukacije. Sadržaj modula čini upoznavanje sa sadržajem projekta i važnošću prevencije alkohola kod mladih, karakteristikama vršnjačke edukacije i rada s grupom te volonterstvom. U modulima je sudjelovalo ukupno 150 novih vršnjačkih edukatora iz suradničkih škola Grada Zagreba.