Priznanja i zahvalnice

U suradničkim školama godišnji ciklusi radionica približavaju se završetku. Za vršnjačke edukatore, školske koordinatore i škole pripremljene su zahvalnice i priznanja kojima se želi istaknuti njihov vrijedan rad i doprinos kojeg su dali promociji zdravih životnih navika među mladima. Priznanja i zahvalnice bit će uručeni na godišnjim manifestacijama u svibnju 2018.Zahvalnica