CEDAR

CEDAR

Nositelj projekta Zdravo! je Centar za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR iz Zagreba.

Svrha djelovanja CEDRA je savjetovanje, edukacija i osnaživanje pojedinaca, obitelji i grupa s ciljem osobnog razvoja, poboljšanja kvalitete života te aktivnog i odgovornog odnosa prema sebi i svom okružju. Razvija i primjenjuje aktivnosti iz djelokuga socijalnih usluga, odgoja i obrazovanja, preventivnog djelovanja u području zdravlja i nenasilja, promicanja volonterstva te ljudskih prava i prava djeteta.

Uz Zdravo!, CEDAR provodi još nekoliko projekata:

  • Savjetovalište DOM (savjetodavni rad s djecom, mladima i obiteljima)
  • Zajedno+ (razvoj socijalnih vještina kod starije osnovnoškolske populacije, s naglaskom na konstruktivnom rješavanju sukoba te promociji suradnje i tolerancije)
  • Obitelj u jednom (podrška roditeljima u jednoroditeljskim obiteljima te senzibiliziranje zajednice za njihove potrebe).