Mjesto i vrijeme provedbe

Mjesto i vrijeme provedbe

Projektne se aktivnosti s mladima realiziraju u suradničkim srednjim školama tijekom nastavne godine.

 Zdravo! je prvi put primijenjen 2012. godine u suradnji sa sedam srednjih škola na području Krapinsko-zagorske županije. Provedba je nastavljena u kontinuitetu i sljedećih godina, uz postupno povećanje broja škola i županija. U školskoj godini 2016./2017. projektne aktivnosti su primijenjene u dvadeset srednjih škola u tri županije: Gradu Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji,