Moduli za vršnjačke edukatore/ice u Varaždinu

Dana 15.11.2017. u Varaždinu su održani Edukacijski moduli za vršnjačke edukatore/ice, u kojima je sudjelovalo 12 učenika/ca Srednje strukovne škole Varaždin i 21 učenik/ca Gospodarske škole. Budući vršnjački edukatori/ce imali su priliku okušati se u raznim vještinama koje će im biti korisne u provođenju radionica s učenicima te naučiti više …

Edukacijski modul u Krapini

Edukacija vršnjačkih edukatora u Krapinsko-zagorskoj županiji održava se na nekoliko lokacija, kako bi njihova provedba bila što pristupačnija učenicima koji putuju iz različitih dijelova županije u svoje matične škole. Započela je provedbom Edukacijskog modula u Srednjoj školi Krapina, u kojem je sudjelovalo 52 vršnjačkih edukatora. Modul je održan 7.11.2017. i …

Edukacijski moduli u Zagrebu

U drugoj polovici listopada održana su tri edukacijska modula za vršnjačke edukatore u Zagrebu. Realizirani su 18. listopada, 25. listopada i 30. listopada 2017., a u njima su sudjelovali edukatori kojima je ovo prva godina iskustva vršnjačke edukacije. Sadržaj modula čini upoznavanje sa sadržajem projekta i važnošću prevencije alkohola kod …

TV prilog Školske televizije

Školska televizija Elektrostrojarske škole Varaždin snimila je, uz Završnu godišnju manifestaciju u Krapini na kojoj su sudjelovale suradničke srednje škole iz Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije, televizijski prilog o projektu Zdravo! Možete ga pogledati putem sljedeće poveznice:

Godišnja manifestacija u Zagrebu

Druga godišnja manifestacija održana je 10.5.2017. u prostorima Prve ekonomske škole Zagreb, za suradničke srednje škole Grada Zagreba. Nazočnima se pozdravnim riječima obratila predstavnica Gradskog ureda za zdravstvo, uz čiju je potporu proveden ovogodišnji projektni ciklus. Vršnjačkim edukatorima, školskim koordinatorima, školama i suradnicima podijeljene su na manifestaciji zahvalnice i priznanja …

Godišnja manifestacija u Krapini

Nakon završenog godišnjeg ciklusa radionica u projektu Zdravo!, uobičajeno je svake godine okupiti predstavnike škola na završnoj godišnjoj manifestaciji. Prva ovogodišnja manifestacija održana je u prostorima Srednje škole Krapina za suradničke škole iz Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije. Predstavnike škola pozdravila je dožupanica KZŽ Jasna Petek, kao i predstavnica preventivne službe …

Izložba Zdravi izbor

Preventivni plakati koji su tiskani tijekom ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg projektnog ciklusa, istaknuti su na izložbi Zdravi izbor, koja je pripremljena u galerijskom prostoru Srednje škole Krapina, u okviru Dana zdravlja i sigurnosti.

Treći edukacijski modul

Kroz treći edukacijski modul vršnjački se edukatori pripremaju za provedbu druge dvije radionice s učenicima u razrednim odjelima svojih škola. Treći se modul održava po školama, a realiziraju ga školski koordinatori i stručne suradnice CEDRA.