Razlozi za primjenu

Razlozi za primjenu

Grupa vršnjaka može utjecati na to kakve će vrijednosti, stavove i stilove ponašanja mlada osoba usvojiti. Vršnjačka edukacija primjenjuje potencijal pozitivnog utjecaja mladih jednih na druge.

Vršnjački edukator je po nizu obilježja, od dobi do srodnih interesa, blizak svojim vršnjacima. U vršnjačkoj skupini nema generacijskih prepreka, komunikacija je lakša, a edukatori postaju pozitivni modeli za ostale učenike.